รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 21 ท่าน

สโมสร จังซีลอน / Junkseilonลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

- 20 13 2 75.00 %
2

มกราคม

- 20 15 0 75.00 %
3

กุมภาพันธ์

- 20 13 0 65.00 %
4

กุมภาพันธ์

- 20 16 0 80.00 %
5

มีนาคม

- 20 13 0 65.00 %
6

มิถุนายน

- 20 15 0 75.00 %
7

มิถุนายน

- 20 14 0 70.00 %
8

สิงหาคม

3 19 12 3 78.95 %
9

สิงหาคม

4 19 15 2 89.47 %
10

สิงหาคม

5 19 12 1 68.42 %
11

กันยายน

6 19 17 0 89.47 %
12

กันยายน

6 19 13 2 78.95 %
13

ตุลาคม

- 19 11 4 78.95 %
14

ตุลาคม

- 19 14 2 84.21 %
15

พฤศจิกายน

- 20 11 0 55.00 %
16

พฤศจิกายน

- 20 12 2 70.00 %
17

ธันวาคม

- 20 14 0 70.00 %
18

ธันวาคม

- 20 17 0 85.00 %