รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 22 ท่าน

สโมสร ควนลัง - หาดใหญ่ / Khuanlang-Hatyaiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 19 5 5 52.63 %
2

มกราคม

2 19 7 3 52.63 %
3

กุมภาพันธ์

1 19 15 0 78.95 %
4

มีนาคม

1 19 11 0 57.89 %
5

มีนาคม

2 19 10 0 52.63 %
6

พฤษภาคม

1 19 11 2 68.42 %
7

พฤษภาคม

2 19 14 0 73.68 %
8

มิถุนายน

- 19 16 0 84.21 %
9

มิถุนายน

1 19 7 2 47.37 %
10

กรกฎาคม

1 14 12 0 85.71 %
11

กรกฎาคม

2 14 7 3 71.43 %
12

กรกฎาคม

3 14 10 0 71.43 %
13

สิงหาคม

4 14 12 0 85.71 %
14

สิงหาคม

5 14 8 1 64.29 %
15

กันยายน

1 14 12 0 85.71 %
16

กันยายน

2 14 6 3 64.29 %
17

ตุลาคม

1 14 6 3 64.29 %
18

ตุลาคม

2 14 9 2 78.57 %
19

พฤศจิกายน

- 14 11 0 78.57 %
20

พฤศจิกายน

1 14 5 5 71.43 %
21

ธันวาคม

1 14 11 1 85.71 %