รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 30 ท่าน

สโมสร สมุทรสงคราม / Samutsongkramลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กรกฎาคม

1 23 11 2 56.52 %
2

กรกฎาคม

2 23 9 1 43.48 %