รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 15 ท่าน

สโมสร ทับเที่ยง / Tubtiangลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 12 8 0 66.67 %
2

มีนาคม

1 12 4 0 33.33 %
3

มีนาคม

2 12 6 0 50.00 %
4

มีนาคม

3 12 4 0 33.33 %
5

มีนาคม

4 12 10 0 83.33 %
6

เมษายน

1 11 7 0 63.64 %
7

พฤษภาคม

1 11 3 0 27.27 %
8

พฤษภาคม

2 11 3 0 27.27 %
9

พฤษภาคม

3 11 4 0 36.36 %
10

พฤษภาคม

4 11 4 0 36.36 %
11

พฤษภาคม

5 11 3 0 27.27 %
12

กรกฎาคม

1 12 7 0 58.33 %
13

กรกฎาคม

2 12 5 0 41.67 %
14

กรกฎาคม

3 12 5 0 41.67 %
15

กรกฎาคม

4 12 10 0 83.33 %
16

สิงหาคม

1 12 6 0 50.00 %
17

สิงหาคม

3 12 6 0 50.00 %
18

สิงหาคม

4 12 7 0 58.33 %
19

กันยายน

1 12 7 0 58.33 %
20

กันยายน

2 12 9 0 75.00 %
21

กันยายน

3 12 7 0 58.33 %
22

กันยายน

4 12 7 0 58.33 %
23

ตุลาคม

1 12 5 0 41.67 %
24

ตุลาคม

2 12 6 0 50.00 %
25

ตุลาคม

3 12 4 0 33.33 %
26

พฤศจิกายน

1 12 6 0 50.00 %
27

พฤศจิกายน

2 12 6 0 50.00 %
28

พฤศจิกายน

3 12 7 0 58.33 %
29

ธันวาคม

1 12 8 0 66.67 %
30

ธันวาคม

2 12 8 0 66.67 %