รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 27 ท่าน

สโมสร ป่าเลไลยก์ / Pa-Laelaiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 29 21 4 86.21 %
2

มีนาคม

1 29 19 5 82.76 %
3

มีนาคม

2 29 20 4 82.76 %
4

กรกฎาคม

1 30 23 71 313.33 %
5

สิงหาคม

1 30 24 5 96.67 %
6

กันยายน

1 30 17 15 106.67 %
7

ตุลาคม

1 30 19 5 80.00 %
8

ตุลาคม

2 30 21 3 80.00 %
9

พฤศจิกายน

1 30 20 4 80.00 %
10

พฤศจิกายน

2 30 21 3 80.00 %