รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 ท่าน

สโมสร ภูเก็ต / Phuketลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มีนาคม

1 18 10 0 55.56 %
2

มีนาคม

2 18 12 0 66.67 %
3

มีนาคม

3 18 12 0 66.67 %
4

กรกฎาคม

1 17 11 0 64.71 %
5

กรกฎาคม

2 17 11 0 64.71 %
6

สิงหาคม

1 17 9 0 52.94 %
7

สิงหาคม

1 17 10 0 58.82 %
8

สิงหาคม

2 17 11 0 64.71 %
9

กันยายน

1 17 10 0 58.82 %
10

กันยายน

2 17 13 0 76.47 %
11

ตุลาคม

1 17 11 0 64.71 %
12

ตุลาคม

2 17 10 0 58.82 %
13

ตุลาคม

3 17 10 0 58.82 %
14

พฤศจิกายน

2 17 10 0 58.82 %
15

ธันวาคม

1 17 8 0 47.06 %
16

ธันวาคม

2 17 13 0 76.47 %