รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 18 ท่าน

สโมสร สำโรง / Samrongลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 25 22 0 88.00 %
2

กุมภาพันธ์

2 25 10 10 80.00 %
3

มีนาคม

1 26 15 9 92.31 %
4

มีนาคม

2 26 17 7 92.31 %
5

มีนาคม

3 26 11 8 73.08 %
6

เมษายน

1 26 15 6 80.77 %
7

พฤษภาคม

1 26 20 5 96.15 %
8

พฤษภาคม

2 26 14 6 76.92 %
9

มิถุนายน

1 26 13 6 73.08 %
10

มิถุนายน

2 26 21 2 88.46 %
11

กรกฎาคม

1 24 22 0 91.67 %
12

กรกฎาคม

2 24 18 3 87.50 %
13

สิงหาคม

3 24 20 2 91.67 %
14

สิงหาคม

4 25 21 2 92.00 %
15

สิงหาคม

5 25 13 8 84.00 %
16

กันยายน

- 25 22 0 88.00 %
17

กันยายน

- 25 16 5 84.00 %
18

กันยายน

6 25 21 0 84.00 %
19

ตุลาคม

- 25 15 7 88.00 %
20

ตุลาคม

- 25 22 0 88.00 %
21

พฤศจิกายน

1 25 18 5 92.00 %
22

พฤศจิกายน

2 25 16 5 84.00 %
23

พฤศจิกายน

3 25 22 1 92.00 %
24

ธันวาคม

1 25 23 1 96.00 %
25

ธันวาคม

2 25 19 5 96.00 %