รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 29 ท่าน

สโมสร สิชล-นครศรี / Sichon-Nakhonsriลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 28 17 3 71.43 %
2

กุมภาพันธ์

2 28 20 2 78.57 %
3

กรกฎาคม

1 28 26 10 128.57 %
4

กรกฎาคม

2 28 17 3 71.43 %
5

สิงหาคม

3 28 28 200 814.29 %
6

สิงหาคม

4 28 20 2 78.57 %
7

กันยายน

5 28 15 1 57.14 %
8

กันยายน

6 28 20 3 82.14 %
9

ตุลาคม

1 28 20 3 82.14 %
10

ตุลาคม

2 28 17 2 67.86 %
11

พฤศจิกายน

1 28 20 2 78.57 %
12

พฤศจิกายน

2 28 21 3 85.71 %
13

ธันวาคม

1 28 17 3 71.43 %
14

ธันวาคม

2 28 25 20 160.71 %