รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 ท่าน

สโมสร ช่อศรีตรัง / Chor-Sritrangลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 17 12 0 70.59 %
2

มกราคม

2 17 9 0 52.94 %
3

กุมภาพันธ์

1 17 12 0 70.59 %
4

มีนาคม

1 20 12 0 60.00 %
5

มีนาคม

2 20 15 0 75.00 %
6

มีนาคม

2 17 12 0 70.59 %
7

กรกฎาคม

1 17 11 0 64.71 %
8

กรกฎาคม

2 17 10 0 58.82 %
9

สิงหาคม

1 17 10 3 76.47 %
10

สิงหาคม

2 17 8 3 64.71 %
11

กันยายน

1 17 15 0 88.24 %
12

กันยายน

2 17 8 3 64.71 %
13

ตุลาคม

1 17 11 0 64.71 %
14

ตุลาคม

2 17 8 1 52.94 %
15

พฤศจิกายน

1 17 12 0 70.59 %
16

พฤศจิกายน

2 17 9 0 52.94 %
17

ธันวาคม

1 17 13 0 76.47 %
18

ธันวาคม

2 17 10 0 58.82 %