รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 18 ท่าน

สโมสร ศรีธรรมาโศกราช / Sithammasokaratลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 24 18 0 75.00 %
2

มกราคม

2 24 17 0 70.83 %
3

มกราคม

3 24 15 0 62.50 %
4

มกราคม

4 24 18 0 75.00 %
5

มีนาคม

1 24 18 0 75.00 %
6

มีนาคม

2 24 17 0 70.83 %
7

มีนาคม

3 24 17 0 70.83 %
8

มีนาคม

4 24 18 0 75.00 %
9

มีนาคม

5 24 17 0 70.83 %
10

เมษายน

- 24 17 0 70.83 %
11

เมษายน

2 24 15 0 62.50 %
12

เมษายน

3 24 15 0 62.50 %
13

เมษายน

4 24 18 0 75.00 %
14

พฤษภาคม

- 24 17 0 70.83 %
15

พฤษภาคม

- 24 15 0 62.50 %
16

พฤษภาคม

1 24 17 0 70.83 %
17

พฤษภาคม

4 24 17 0 70.83 %
18

กรกฎาคม

1 24 20 0 83.33 %
19

กรกฎาคม

2 24 18 0 75.00 %
20

กรกฎาคม

3 24 17 0 70.83 %
21

กรกฎาคม

4 24 18 0 75.00 %
22

กรกฎาคม

5 24 18 0 75.00 %
23

สิงหาคม

1 24 18 0 75.00 %
24

สิงหาคม

3 24 12 6 75.00 %
25

สิงหาคม

4 24 15 4 79.17 %
26

กันยายน

- 24 22 0 91.67 %
27

กันยายน

1 24 18 0 75.00 %
28

กันยายน

2 24 18 0 75.00 %
29

กันยายน

4 24 18 0 75.00 %
30

กันยายน

5 24 18 0 75.00 %
31

ตุลาคม

- 24 18 0 75.00 %
32

ตุลาคม

- 24 19 0 79.17 %
33

ตุลาคม

- 24 18 0 75.00 %
34

ตุลาคม

1 24 18 0 75.00 %
35

พฤศจิกายน

1 24 18 0 75.00 %
36

พฤศจิกายน

2 24 17 0 70.83 %
37

พฤศจิกายน

4 24 18 0 75.00 %
38

พฤศจิกายน

4 24 18 0 75.00 %
39

ธันวาคม

1 24 18 0 75.00 %
40

ธันวาคม

2 24 17 0 70.83 %
41

ธันวาคม

3 24 17 0 70.83 %
42

ธันวาคม

4 24 18 0 75.00 %
43

ธันวาคม

5 24 18 0 75.00 %