รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 41 ท่าน

สโมสร ตรัง / Trangลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กันยายน

- 36 10 0 27.78 %
2

กันยายน

1 36 15 0 41.67 %
3

กันยายน

2 36 15 0 41.67 %
4

กันยายน

3 36 20 0 55.56 %
5

กันยายน

6 36 15 0 41.67 %