รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 ท่าน

สโมสร เหลืองกระบี่ / Leung-Krabiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กรกฎาคม

1 26 15 1 61.54 %
2

กรกฎาคม

2 26 10 2 46.15 %
3

สิงหาคม

1 26 6 5 42.31 %
4

สิงหาคม

2 26 7 2 34.62 %
5

กันยายน

1 27 7 3 37.04 %
6

กันยายน

2 27 6 0 22.22 %
7

กันยายน

3 27 16 0 59.26 %
8

ตุลาคม

1 27 10 0 37.04 %
9

ตุลาคม

2 27 5 5 37.04 %
10

พฤศจิกายน

1 26 9 0 34.62 %
11

ธันวาคม

1 26 13 2 57.69 %