รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 31 ท่าน

สโมสร หาดใหญ่ / Hat-Yaiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

- 20 15 0 75.00 %
2

มีนาคม

- 20 20 0 100.00 %
3

สิงหาคม

3 21 9 0 42.86 %
4

สิงหาคม

5 21 8 0 38.10 %
5

สิงหาคม

6 21 12 3 71.43 %
6

กันยายน

5 21 11 1 57.14 %
7

กันยายน

6 21 12 5 80.95 %
8

ตุลาคม

- 21 12 4 76.19 %
9

ตุลาคม

- 21 8 1 42.86 %
10

ตุลาคม

- 21 8 2 47.62 %
11

ตุลาคม

- 21 12 2 66.67 %
12

พฤศจิกายน

- 21 7 5 57.14 %
13

พฤศจิกายน

- 21 11 0 52.38 %
14

พฤศจิกายน

- 21 8 0 38.10 %
15

พฤศจิกายน

- 21 7 1 38.10 %