รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23 ท่าน

สโมสร นเรศวร - กาญจนบุรี / Naresuan-Kanchanaburiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

- 29 29 0 100.00 %
2

กุมภาพันธ์

- 29 18 0 62.07 %
3

กรกฎาคม

- 26 22 0 84.62 %
4

สิงหาคม

- 26 15 6 80.77 %
5

สิงหาคม

- 26 15 5 76.92 %
6

กันยายน

- 26 20 0 76.92 %
7

กันยายน

- 26 16 6 84.62 %
8

ตุลาคม

- 26 18 8 100.00 %
9

ตุลาคม

- 26 22 0 84.62 %
10

พฤศจิกายน

- 26 13 5 69.23 %
11

พฤศจิกายน

- 26 17 0 65.38 %
12

ธันวาคม

- 26 17 0 65.38 %
13

ธันวาคม

- 26 19 7 100.00 %