รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 26 ท่าน

สโมสร หาดใหญ่อีสท์ / Hatyai-Eastลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 43 10 7 39.53 %
2

มกราคม

2 43 12 6 41.86 %
3

กุมภาพันธ์

1 43 9 7 37.21 %
4

กุมภาพันธ์

2 43 10 6 37.21 %
5

มีนาคม

1 43 6 10 37.21 %
6

มีนาคม

2 43 10 5 34.88 %
7

สิงหาคม

1 43 10 8 41.86 %
8

สิงหาคม

2 43 20 10 69.77 %
9

กันยายน

1 43 12 10 51.16 %
10

กันยายน

2 43 9 10 44.19 %
11

ตุลาคม

1 43 7 10 39.53 %
12

ตุลาคม

2 43 14 8 51.16 %
13

พฤศจิกายน

1 43 6 10 37.21 %
14

พฤศจิกายน

2 43 6 10 37.21 %
15

ธันวาคม

1 43 10 7 39.53 %
16

ธันวาคม

2 43 11 6 39.53 %