รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 22 ท่าน

สโมสร พระสมุทรเจดีย์ / Phrasamutjadeeลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 25 14 0 56.00 %
2

มีนาคม

1 25 14 2 64.00 %
3

มีนาคม

2 25 15 3 72.00 %
4

มีนาคม

3 25 22 0 88.00 %
5

มีนาคม

4 25 22 1 92.00 %
6

มีนาคม

5 25 19 2 84.00 %
7

กรกฎาคม

1 25 23 0 92.00 %
8

กรกฎาคม

2 25 15 3 72.00 %
9

กรกฎาคม

3 25 14 4 72.00 %
10

สิงหาคม

1 25 16 9 100.00 %
11

สิงหาคม

2 25 14 9 92.00 %
12

สิงหาคม

3 25 9 9 72.00 %
13

สิงหาคม

4 25 17 6 92.00 %
14

กันยายน

1 25 15 6 84.00 %
15

กันยายน

2 25 12 6 72.00 %
16

กันยายน

3 25 25 0 100.00 %
17

กันยายน

4 25 17 6 92.00 %
18

ตุลาคม

1 25 25 0 100.00 %
19

ตุลาคม

2 25 17 3 80.00 %
20

ตุลาคม

3 25 16 6 88.00 %
21

ตุลาคม

4 25 11 5 64.00 %
22

พฤศจิกายน

1 25 15 5 80.00 %
23

พฤศจิกายน

2 25 14 5 76.00 %
24

พฤศจิกายน

3 25 15 5 80.00 %
25

พฤศจิกายน

4 25 22 2 96.00 %
26

ธันวาคม

1 25 15 3 72.00 %
27

ธันวาคม

2 25 13 4 68.00 %
28

ธันวาคม

3 25 18 4 88.00 %