รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 26 ท่าน

สโมสร สมุทรสาคร / Samutsakhonลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มีนาคม

1 25 11 0 44.00 %
2

มีนาคม

2 25 19 0 76.00 %
3

กรกฎาคม

1 27 26 0 96.30 %
4

กรกฎาคม

2 27 18 0 66.67 %
5

กรกฎาคม

3 27 18 1 70.37 %
6

กรกฎาคม

4 25 13 0 52.00 %
7

สิงหาคม

1 25 15 0 60.00 %
8

สิงหาคม

2 25 8 0 32.00 %
9

ตุลาคม

1 25 13 0 52.00 %
10

ตุลาคม

2 25 10 0 40.00 %
11

พฤศจิกายน

1 25 11 0 44.00 %
12

พฤศจิกายน

2 25 19 0 76.00 %
13

พฤศจิกายน

3 25 11 0 44.00 %
14

พฤศจิกายน

4 25 13 0 52.00 %
15

ธันวาคม

1 25 8 0 32.00 %