รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 ท่าน

สโมสร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี / Ban-Na-San-Suratthaniลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กรกฎาคม

1 24 20 0 83.33 %
2

กรกฎาคม

2 24 20 0 83.33 %
3

สิงหาคม

3 24 24 0 100.00 %