รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 30 ท่าน

สโมสร พังงา / Phang-Ngaลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 25 22 2 96.00 %
2

มกราคม

2 25 20 5 100.00 %
3

กุมภาพันธ์

1 24 18 4 91.67 %
4

กุมภาพันธ์

2 24 20 3 95.83 %
5

มีนาคม

1 24 22 2 100.00 %
6

มีนาคม

2 24 24 0 100.00 %
7

มีนาคม

3 24 24 0 100.00 %
8

เมษายน

1 23 20 3 100.00 %
9

เมษายน

2 24 24 0 100.00 %
10

พฤษภาคม

1 25 25 0 100.00 %
11

พฤษภาคม

2 25 22 2 96.00 %
12

มิถุนายน

1 25 22 3 100.00 %
13

มิถุนายน

2 25 21 4 100.00 %
14

มิถุนายน

3 25 19 4 92.00 %
15

มิถุนายน

4 25 15 9 96.00 %
16

กรกฎาคม

- 21 18 3 100.00 %
17

กรกฎาคม

2 21 16 5 100.00 %
18

สิงหาคม

1 21 19 2 100.00 %
19

สิงหาคม

2 21 18 3 100.00 %
20

กันยายน

1 21 17 4 100.00 %
21

กันยายน

2 21 19 3 104.76 %
22

ตุลาคม

1 21 19 2 100.00 %
23

ตุลาคม

2 21 19 2 100.00 %
24

ตุลาคม

3 21 17 3 95.24 %
25

พฤศจิกายน

- 21 15 6 100.00 %
26

พฤศจิกายน

1 21 19 2 100.00 %
27

พฤศจิกายน

3 21 18 3 100.00 %
28

ธันวาคม

1 21 18 1 90.48 %
29

ธันวาคม

2 21 16 2 85.71 %
30

ธันวาคม

3 21 14 4 85.71 %
31

ธันวาคม

4 21 20 1 100.00 %
32

ธันวาคม

5 21 18 2 95.24 %