รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 29 ท่าน

สโมสร สองพี่น้อง / Songpeenongลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 30 19 6 83.33 %
2

กุมภาพันธ์

2 30 17 6 76.67 %
3

กรกฎาคม

1 29 25 2 93.10 %
4

สิงหาคม

1 29 16 7 79.31 %
5

กันยายน

1 30 15 11 86.67 %
6

ตุลาคม

1 30 14 9 76.67 %
7

ตุลาคม

2 30 16 7 76.67 %
8

พฤศจิกายน

1 30 14 9 76.67 %
9

พฤศจิกายน

2 30 16 8 80.00 %
10

ธันวาคม

1 30 13 7 66.67 %
11

ธันวาคม

2 30 15 7 73.33 %