รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 16 ท่าน

สโมสร ยะลา / Yalaลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 17 5 7 70.59 %
2

มกราคม

2 17 6 3 52.94 %
3

กุมภาพันธ์

1 18 8 4 66.67 %
4

กุมภาพันธ์

2 18 7 3 55.56 %
5

มีนาคม

1 18 10 0 55.56 %
6

มีนาคม

2 18 9 0 50.00 %
7

กรกฎาคม

1 16 10 7 106.25 %
8

กรกฎาคม

2 16 11 0 68.75 %
9

สิงหาคม

1 17 10 4 82.35 %
10

สิงหาคม

2 17 10 8 105.88 %
11

กันยายน

1 17 6 6 70.59 %
12

กันยายน

2 17 15 0 88.24 %
13

ตุลาคม

1 17 8 8 94.12 %
14

ตุลาคม

2 17 8 9 100.00 %
15

พฤศจิกายน

1 17 9 2 64.71 %
16

พฤศจิกายน

2 17 12 3 88.24 %