รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 ท่าน

สโมสร นราธิวาส / Narathiwatลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 27 11 0 40.74 %
2

กุมภาพันธ์

1 27 11 0 40.74 %
3

กรกฎาคม

1 23 20 1 91.30 %
4

กรกฎาคม

2 23 9 0 39.13 %
5

สิงหาคม

1 23 10 0 43.48 %
6

สิงหาคม

2 23 7 0 30.43 %
7

กันยายน

1 24 12 0 50.00 %
8

กันยายน

2 24 5 0 20.83 %
9

ตุลาคม

1 24 15 0 62.50 %
10

ตุลาคม

2 24 9 0 37.50 %
11

พฤศจิกายน

1 25 8 0 32.00 %
12

พฤศจิกายน

2 25 12 0 48.00 %
13

ธันวาคม

1 27 12 0 44.44 %