รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 24 ท่าน

สโมสร ไร่ขิงสามพราน / Raikhingsampranลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

ตุลาคม

1 19 13 0 68.42 %
2

ตุลาคม

2 19 12 0 63.16 %
3

พฤศจิกายน

1 19 14 0 73.68 %
4

พฤศจิกายน

2 19 15 0 78.95 %
5

ธันวาคม

1 19 12 0 63.16 %
6

ธันวาคม

2 19 10 0 52.63 %