รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 21 ท่าน

สโมสร ท่าศาลา-นครศรี / Tasala-Nakornsriลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กรกฎาคม

1 24 18 0 75.00 %
2

กรกฎาคม

2 24 15 0 62.50 %
3

ตุลาคม

1 24 15 0 62.50 %
4

ตุลาคม

2 24 10 0 41.67 %
5

พฤศจิกายน

1 24 13 0 54.17 %
6

พฤศจิกายน

2 24 11 0 45.83 %
7

พฤศจิกายน

3 24 18 0 75.00 %