รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 30 ท่าน

สโมสร อู่ทอง / U-thongลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 24 23 0 95.83 %
2

มกราคม

2 24 24 0 100.00 %
3

มกราคม

3 24 24 0 100.00 %
4

มกราคม

4 24 24 0 100.00 %
5

กุมภาพันธ์

1 24 23 0 95.83 %
6

กุมภาพันธ์

2 24 24 0 100.00 %
7

กุมภาพันธ์

3 24 24 0 100.00 %
8

กุมภาพันธ์

4 24 23 0 95.83 %
9

มีนาคม

1 24 23 0 95.83 %
10

มีนาคม

2 24 20 0 83.33 %
11

มีนาคม

3 24 24 0 100.00 %
12

มีนาคม

4 24 23 0 95.83 %
13

มีนาคม

5 24 22 0 91.67 %
14

เมษายน

1 24 24 0 100.00 %
15

เมษายน

2 24 20 0 83.33 %
16

เมษายน

3 24 20 0 83.33 %
17

เมษายน

4 24 24 0 100.00 %
18

พฤษภาคม

1 24 24 0 100.00 %
19

พฤษภาคม

2 24 22 0 91.67 %
20

พฤษภาคม

3 24 20 0 83.33 %
21

พฤษภาคม

4 24 24 0 100.00 %
22

มิถุนายน

1 24 24 0 100.00 %
23

มิถุนายน

2 24 23 0 95.83 %
24

มิถุนายน

3 24 22 0 91.67 %
25

มิถุนายน

4 24 23 0 95.83 %
26

มิถุนายน

5 24 24 0 100.00 %
27

กรกฎาคม

1 23 23 0 100.00 %
28

กรกฎาคม

2 23 22 0 95.65 %
29

กรกฎาคม

3 24 22 0 91.67 %
30

กรกฎาคม

4 24 22 0 91.67 %
31

สิงหาคม

1 24 24 0 100.00 %
32

สิงหาคม

2 24 24 0 100.00 %
33

สิงหาคม

3 24 24 0 100.00 %
34

สิงหาคม

4 24 24 0 100.00 %
35

กันยายน

1 24 22 0 91.67 %
36

กันยายน

2 24 24 0 100.00 %
37

กันยายน

3 24 23 0 95.83 %
38

กันยายน

4 24 24 0 100.00 %
39

กันยายน

5 24 22 0 91.67 %
40

ตุลาคม

1 24 23 0 95.83 %
41

ตุลาคม

2 24 24 0 100.00 %
42

ตุลาคม

3 24 23 0 95.83 %
43

ตุลาคม

4 24 24 0 100.00 %
44

พฤศจิกายน

1 24 24 0 100.00 %
45

พฤศจิกายน

2 24 24 0 100.00 %
46

พฤศจิกายน

3 24 20 0 83.33 %
47

พฤศจิกายน

4 24 22 0 91.67 %
48

ธันวาคม

1 24 22 0 91.67 %
49

ธันวาคม

2 24 24 0 100.00 %
50

ธันวาคม

3 24 20 0 83.33 %
51

ธันวาคม

4 24 22 0 91.67 %
52

ธันวาคม

5 24 24 0 100.00 %