รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 17 ท่าน

สโมสร คอหงส์ / Khohongลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 13 7 0 53.85 %
2

กุมภาพันธ์

1 18 8 0 44.44 %
3

กุมภาพันธ์

2 18 7 0 38.89 %
4

กุมภาพันธ์

3 18 7 0 38.89 %
5

มีนาคม

1 18 4 0 22.22 %
6

มีนาคม

2 18 12 0 66.67 %
7

สิงหาคม

1 13 5 0 38.46 %
8

สิงหาคม

2 13 6 0 46.15 %
9

สิงหาคม

3 13 6 0 46.15 %
10

สิงหาคม

4 13 7 0 53.85 %
11

กันยายน

1 13 11 0 84.62 %
12

กันยายน

2 13 7 0 53.85 %
13

กันยายน

3 13 5 0 38.46 %
14

กันยายน

4 13 4 0 30.77 %
15

ตุลาคม

1 13 7 0 53.85 %
16

ตุลาคม

2 13 6 0 46.15 %
17

ตุลาคม

3 13 7 0 53.85 %
18

พฤศจิกายน

1 13 8 0 61.54 %
19

พฤศจิกายน

2 13 5 0 38.46 %
20

พฤศจิกายน

3 13 6 0 46.15 %
21

พฤศจิกายน

4 13 9 0 69.23 %
22

ธันวาคม

1 13 9 0 69.23 %
23

ธันวาคม

1 13 9 0 69.23 %