รายงานการเข้าประชุม : Attendance Record



ปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 12 ท่าน

สโมสร ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuap_Khirikhan



ลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %