รายงานการเข้าประชุม : Attendance Record



ปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 11 ท่าน

สโมสร เพชรบุรี / Petchburi



ลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %