รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 53 ท่าน

สโมสร พระปฐมเจดีย์ / Pra-Pathom-Chediลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

กุมภาพันธ์

1 62 49 12 98.39 %
2

มีนาคม

1 63 49 12 96.83 %
3

มีนาคม

2 63 55 13 107.94 %
4

มีนาคม

3 63 49 12 96.83 %
5

มีนาคม

4 63 50 8 92.06 %
6

เมษายน

4 63 50 8 92.06 %
7

กรกฎาคม

1 63 50 12 98.41 %
8

กรกฎาคม

2 63 50 12 98.41 %
9

กรกฎาคม

3 63 34 10 69.84 %
10

กรกฎาคม

4 63 35 12 74.60 %
11

สิงหาคม

1 62 35 10 72.58 %
12

สิงหาคม

2 62 35 10 72.58 %
13

สิงหาคม

3 62 62 0 100.00 %
14

สิงหาคม

4 62 44 8 83.87 %
15

กันยายน

1 62 36 12 77.42 %
16

กันยายน

2 62 42 18 96.77 %
17

กันยายน

3 62 50 5 88.71 %
18

ตุลาคม

1 62 50 5 88.71 %
19

ตุลาคม

2 62 35 12 75.81 %
20

ตุลาคม

3 62 42 18 96.77 %
21

ตุลาคม

4 62 49 4 85.48 %
22

พฤศจิกายน

1 62 36 9 72.58 %
23

พฤศจิกายน

2 62 43 14 91.94 %
24

พฤศจิกายน

3 62 36 14 80.65 %
25

ธันวาคม

1 62 42 10 83.87 %
26

ธันวาคม

2 62 35 13 77.42 %
27

ธันวาคม

3 62 46 12 93.55 %
28

ธันวาคม

4 62 34 12 74.19 %