รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 37 ท่าน

สโมสร สุพรรณิการ์ / Suphannikarลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

1 87 58 8 75.86 %
2

มกราคม

2 87 51 16 77.01 %
3

กุมภาพันธ์

1 87 54 7 70.11 %
4

กุมภาพันธ์

2 87 45 18 72.41 %
5

มีนาคม

1 87 72 9 93.10 %
6

กรกฎาคม

1 70 60 70 185.71 %
7

สิงหาคม

1 81 65 10 92.59 %
8

สิงหาคม

2 84 76 2 92.86 %
9

กันยายน

1 85 67 11 91.76 %
10

กันยายน

2 85 61 19 94.12 %
11

ตุลาคม

1 85 72 11 97.65 %
12

ตุลาคม

2 85 63 21 98.82 %
13

พฤศจิกายน

1 85 65 14 92.94 %
14

พฤศจิกายน

2 85 68 13 95.29 %
15

ธันวาคม

1 85 80 2 96.47 %
16

ธันวาคม

2 85 75 3 91.76 %