รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 16 ท่าน

สโมสร บางพลี / Bangpleeลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

ตุลาคม

1 12 6 0 50.00 %
2

ตุลาคม

2 12 5 0 41.67 %
3

พฤศจิกายน

1 12 6 0 50.00 %