รายงานการเข้าประชุม : Attendance Recordปีโรตารี 2563-2564

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 33 ท่าน

สโมสร กระบี่ / Krabiลำดับ No. เดือน Month ครั้ง ผู้ประชุม สมาชิก ตัวเเทน เปอร์เซ็น %
1

มกราคม

2 33 10 0 30.30 %
2

มกราคม

3 33 16 0 48.48 %
3

กุมภาพันธ์

1 33 22 2 72.73 %
4

กุมภาพันธ์

2 33 22 0 66.67 %
5

กุมภาพันธ์

3 33 18 0 54.55 %
6

มีนาคม

1 33 18 0 54.55 %
7

มีนาคม

2 33 15 0 45.45 %
8

มีนาคม

3 33 16 0 48.48 %
9

มีนาคม

4 33 12 0 36.36 %
10

กรกฎาคม

1 33 23 0 69.70 %
11

กรกฎาคม

2 33 19 0 57.58 %
12

กรกฎาคม

3 33 15 0 45.45 %
13

กรกฎาคม

4 33 13 0 39.39 %
14

สิงหาคม

1 33 15 0 45.45 %
15

สิงหาคม

2 33 16 0 48.48 %
16

สิงหาคม

3 33 14 0 42.42 %
17

สิงหาคม

4 33 15 2 51.52 %
18

กันยายน

1 33 15 0 45.45 %
19

กันยายน

2 33 17 0 51.52 %
20

กันยายน

3 33 15 0 45.45 %
21

กันยายน

4 33 23 0 69.70 %
22

ตุลาคม

1 33 16 0 48.48 %
23

ตุลาคม

2 33 17 0 51.52 %
24

ตุลาคม

3 33 18 0 54.55 %
25

ตุลาคม

4 33 15 5 60.61 %
26

พฤศจิกายน

1 33 16 0 48.48 %
27

พฤศจิกายน

1 33 15 0 45.45 %
28

พฤศจิกายน

2 33 10 0 30.30 %
29

พฤศจิกายน

3 33 12 0 36.36 %
30

ธันวาคม

1 33 16 0 48.48 %
31

ธันวาคม

1 33 20 0 60.61 %
32

ธันวาคม

3 33 13 0 39.39 %
33

ธันวาคม

4 33 12 0 36.36 %