ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมประชุมปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนกับสโมสรโรตารีนครปฐม (View:116)

วันที่โพส 11/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


11 สค.66 รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย อน.จุไร สะสมทรัพย์ Host เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางกับสโมสรโรตารีนครปฐม ในการปฐมนิเทศ YE.Margot กับ YE.Elliot และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมี นย.กิตติพัฒน์ ทองพูล นายกสโมสรโรตารีนครปฐม/อน.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ/รทร.รัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ/อน.ระหงษ์ แพรอัตถ์/แอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข เข้าร่วม และ นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ สโมสรโรตารีทวารวดี ให้คำปรึกษา