ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมเตรียมงานพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ รวม 8 สโมสร (View:703)

วันที่โพส 11/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 : เวลา 11.00 น. #งานเยาวชนโรตารี อน.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประธานเยาวชน #สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกับ #สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดย อน.นนทวัชร์ มีแสง /นยล.ณธภร ทวีอุดมโชติ พร้อมสมาชิก ประชุมเตรียมวางแผนงาน #พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ รวม 8 สโมสร ในความอุปถัมภ์ 4 สโมสรโรตารี (พื้นที่ 29-30) พื้นที่ 29 1.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี (พื้นที่ 29) 2.สโมสรอินเตอร์แรคทวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ (พื้นที่ 29) 3.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ (พื้นที่ 29) 4.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ (พื้นที่ 29) 5.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสามชุกรัตนาโภคาราม อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ (พื้นที่ 29) 6.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ (พื้นที่ 29) 7.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ (พื้นที่ 29) 8.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรึยนสงวนหญิง อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ( พื้นที่ 30 ) ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี