ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีนครปฐมรับนักเรียนแลกเปลี่ยน Inbound (View:921)

วันที่โพส 10/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีนครปฐม รับ YE.Inbound ในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ YE.Elliot Paul,Robin,Mar จากประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566, YE.Margot SAVOYE จากประเทศอิตาลี เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยมี นย.กิตติพัฒน์  ทองพูล,โรตารีแอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข,รทร.เลอพงษ์ ชาญจิรภรณ์ ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนสโมสร และครอบครัวอุปถัมภ์ ไปรับเยาวชนแลกเปลี่ยนทั้งสองท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ