ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้ความรู้ฝึกอบรมเยาวชนอินเตอร์แรคท์ (View:95)

วันที่โพส 10/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


#ส่งเสริมสันติภาพและการป้องกัน แก้ไขข้อขัดแย้ง ️????️โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดและการจราจร แก่นักเรียนในสถานศึกษา วันพฤหัส 3 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล อน.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด อน.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประธานเยาวชนและที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดและการจราจร แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานโดย สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" ร่วมกับ สภอ.ศรีประจันต์ #สรรค์สร้างความหวังให้โลก #Suphannikar #Interact #District3330