ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับสโมสรโรตารีสนามจันทร์ (View:837)

วันที่โพส 07/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


7 สค.66 นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ พร้อมด้วย อน.ชัชชญา โอภาปัญญโชติ/อน.ชารินรดา โสภณชนากูล เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับ สโมสรโรตารีสนามจันทร์ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก อผภ.สมภพ ธีระสานต์ เรื่อง DEI กับการพัฒนาสมาชิกภาพ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล