ข่าวประชาสัมพันธ์


การเลื่อนเดินทางมาของนักเรียนแลกเปลี่ยน (View:68)

วันที่โพส 07/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เรียน นายก คณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่าน???? เรื่อง แจ้งขอเลื่อนการเดินมาของ RYE Miss. Yuna Welly Raphaelle Jochmann เนื่องจากน้อง YUNA ประสบอุบัติเหตุไฟคลอกที่แขน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแผลไฟไหม้ และการบำบัดจากแพทย์ ตามที่ได้แจ้งทางภาค3330 มา จึงขออนุญาตเลื่อนการเดือนทางมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด และครอบครัวน้องจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสรโรตารีพระปฐใเจดีย์