ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเสืัอทีมนักกีฬา "สุพรรณิการ์" ข้าวสารและวัสดุอุปกรณ์ (View:797)

วันที่โพส 04/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 : สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นยล.สุกัญญา ไทยเสรีกุล / อน.พัขรกันย์ ปานบ้านเกร็ด พร้อมสมาชิก มอบเสืัอทีมนักกีฬา "สุพรรณิการ์" ข้าวสารและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดหารายได้ แก่ทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการป้องกัน/แก้ไขข้อขัดแย้ง ในสถานศึกษา