ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดและการจราจร แก่นักเรียนในสถานศึกษา (View:182)

วันที่โพส 03/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


พฤหัส 3 ส.ค.66 : ส่งเสริมสันติภาพและการป้องกัน/แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นย.สุกัญญา ไทยเสรี /อน.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด /อน.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประธานเยาวชน/ที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดและการจราจร แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานโดย สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" ร่วมกับ สภอ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีหนังสือ เชิญนายกสโมสร