ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.ดอนตูม ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมของคุณแม่งิ้ม แซ่โค้ว (คุณแม่ของ นย.ทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย) (View:3201)

วันที่โพส 29/09/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


     นย.ทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมของคุณแม่งิ้ม แซ่โค้ว ที่บ้านพัก  ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กันยายน พ.ศ.2558  เวลา 20:00 น.  และจัดให้มีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558  ณ วัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  เวลา 16:00 น.  ทั้งนี้ทางสร.ดอนตูมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558  

     จึงขอเริียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจในวันและเวลา ดังกล่าวค่ะ

                                                                                                      ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

                                                                                                            สร.ดอนตูม