ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีบ้านแพ้วขอรับการบริจาคเงินเพื่อนำไปสมทบทุนให้กับโครงการขจัดโปลิโอ (View:102)

วันที่โพส 02/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และท่าน ผวภ.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ กล่าวถึงการรณรงค์โครงการขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก สโมสรโรตารีบ้านแพ้วขอรับการบริจาคเงินจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำไปสมทบทุนให้กับโครงการขจัดโปลิโอต่อไป

#RotaryD3330

#PeopleofAction

#CREATEHOPEintheWORLD

#สรรค์สร้างความหวังให้โลก

#โรตารีภาค3330

#นายกรุ่น119

#สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว