ข่าวประชาสัมพันธ์


สร (View:44)

วันที่โพส 02/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


21 กรกฎาคม 2566

????รอรับเยาวชนแลกเปลี่ยนกลับไทย????????

เวลา 23.45 น. : สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว พื้นที่ 18 ภาค 3330 นำโดย อน.ณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล รอรับนางสาวบุณยาพร รัตนรัษา เยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound จากสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว บุตรสาว อน.วินัย - รทร.สรินยา รัตนรักษา เดินทางกลับจากการศึกษาหาประสบการณ์ 1 ปีเต็ม จากประเทศสหรัฐอเมริกา Distirct 6510 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ