ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมนักเรียนอินเตอร์แรคท์พื้นที่ 1-15 ของภาค 3330 (View:847)

วันที่โพส 01/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


             วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักเรียนอินเตอร์แรคท์ ซึ่งจัดโดยภาค 3330 สำหรับพื้นที่ 1-15 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยาอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในการนี้ทางสโมสรโรตารีตรัง ได้ร่วมกิจกรรมส่งนักเรียนในชมรมอินเตอร์แรคท์ ของโรงเรียนตรังวิทยา  เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 12 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้