ข่าวประชาสัมพันธ์


YE Out bround เดินทางไปประเทศไต้หวัน (View:264)

วันที่โพส 01/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


      น.ส.รัตน์ศิรินทร์  โลหะลักษณะเดช YE สโรตารีตรัง  ภาค3330  เยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ YE Out bround  ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศไต้หวัน ภาค 3510 ในวัน 31 กรกฎาคม 2566 และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไต้หวัน