ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไปประเทศบราซิล (View:850)

วันที่โพส 25/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ความละเอียดและเข้มแข็งของประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เรียน นายก อผภ.อน.และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เรื่อง นางสาวจิตตานันท์ จุลนิพิฐวงษ์ เยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ YE Out bround เดินทางไปประเทศบราซิล ดิฉันขออนุญาตแจ้งกำหนดการวันเดินทาง ของ นางสาว จิตตานันท์. จุลนิพิฐวงษ์ YE โรตารีพระปฐมเจดีย์ ที่ไปแลกเปลี่ยนยังประเทศบราซิล ภาค 4510 ในวัน 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 02.50 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ตามรายละเอียดที่น้องได้ส่งอีเมลล์ ตั๋วเครื่องบินมาให้ทางสโมสรฯ ได้ทราบ และดิฉันได้แจ้งในห้องไลน์กลุ่ม YE-พระปฐมเจดีย์ ให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดเตรียมการไปส่งน้องในวันนี้ จะมีผู้ร่วมไปส่งน้องแนนที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้ 1. ครอบครัวYE และ อน.อนงค์ โฆษิตสุคต 2. รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ (YEO) 3. รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย(Counselor) 4. รทร. พัชรินทร์ บุญช่วย (เลขานุการ) จึงเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจด้วยนะคะ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสรฯ