ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมนักเรียนอินเตอร์แรคท์พื้นที่ 1-15 ของภาค 3330 (View:771)

วันที่โพส 24/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีคอหงส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักเรียนอินเตอร์แรคท์ ซึ่งจัดโดยภาค 3330 สำหรับพื้นที่ 1-15 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยาอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในการนี้ทางสโมสรโรตารีคอหงส์ ได้ร่วมกิจกรรมส่งนักเรียนในชมรมอินเตอร์แรคท์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่  อำนวยวิทย์  เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 1 ท่าน โดยมี อน.ศศิธร สิทธิศักดิ์ ประธานบริการเยาวชน พร้อมด้วย ผชภ.วนกาญจน์  ปรีชา จาก พื้นที่ 4 และสมาชิกสโมสรอีก 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย