ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดีกับ นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ (View:163)

วันที่โพส 21/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


21 กค.66 นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ในนามผู้แทนสโมสรฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติคุณ สตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพดีเด่นประจำปี2566 โดยสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์