ข่าวประชาสัมพันธ์


นักเรียนแลกเปลี่ยนกล่าวขอบคุณสโมสรฯก่อนเดินทาง (View:877)

วันที่โพส 21/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


21 กค.66 รทร.ศิโรรัตน์ อี้งเจริญ ประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ นำครอบครัวและนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ -นส.จิตตานันท์ จุลนิพิฐวงษ์ (เดินทาง 24 กค.66 ประเทศบราซิล)​และ -นายเฟเดริโก้ คารันนันเต้ น้องริโก้(เดินทาง 29 สค.66 ประเทศฝรั่งเศส) ลูกหลานของสโมสรฯ มากล่าวขอบคุณแม่ๆ ก่อนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯเป็นเวลา 1 ปี โดย นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ มอบธง /อน.เครือฟ้า นาเครือ นายกผ่านพ้น มอบทำเนียบสโมสรฯ/สมาชิกมอบของที่ระลึก