ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบทุนการศึกษาภาค 3330 (View:889)

วันที่โพส 20/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี 
นำโดยนายกเจนจิรา เดือนขึ้น ประธานมูลนิธิ อน.สุมาลี ธนวัฒน์ และสมาชิก ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ภาค 3330 ระดับปริญญาตรีปีละ 2,000 $ เป็นเวลา 4 ปี ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
#สโมสรโรตารีพลอย ราชบุรี
#ภาค 3330